Tag: nhà hàng bái đính\

Nhà hàng Vạn Hoa

Nhà hàng Vạn Hoa

Địa chỉ: Số 171, đường Trần Phú, Phường Nam Thành, Thành phố Ninh Bình (cơ sở 1) Địa chỉ:Tam cốc Bích Động, Ninh Hải, Hoa Lư, Ninh Bình (cơ sở 2) Điện thoại: 0303.618.027/ 0913.292.219 Fax: 0303.899.975 Email: nhahangvanhoa.ninhbinh@gmail.com Với phương châm “Niềm tin của các bạn – Sự nghiệp […]