Tag: Hoa Lư

Hành trình Hà Nội- Hoa Lư – Ninh Bình 1 ngày

Hành trình Hà Nội- Hoa Lư – Ninh Bình 1 ngày

Từ Hà Nội đi 100 cây số là đến cố đô Hoa Lư – Ninh Bình, kinh đô của nước Đại Cồ Việt cách đây hơn 10 thế kỷ. Đứng trên núi Mã Yên Sơn nơi có mộ vua Đinh, bạn có thể thấy cả kinh đô xưa vào tầm mắt. Cố đô […]