Tag: du lịch hoa lư

Tam Cốc Bích Động

Vài nét về cố đô Hoa Lư – Ninh Bình

Hoa Lư Ninh Bình là vung đất được chọn là kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền khi vua Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng Đế năm 968…. Ngày nay, đâu đó vẫn còn vương dấu tích của Cố Đô Hoa Lư nay thuộc xã Trường […]