Giới thiệu

Bái Đính ngôi chùa lớn nhất khu vực Đông Nam Á

Bái Đính ngôi chùa lớn nhất khu vực Đông Nam Á

Chùa Bái Đính là một quần thể gồm một khu chùa cổ và một khu chùa mới đang được xây dựng. Dự án mở rộng núi chùa Bái Đính thành một khu chùa nằm trong các hạng mục bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của khu di […]

Chùa Bái Đính

Giới thiệu về Chùa Bái Đính – Ninh Bình

Chùa Bái Đính hay Khu văn hóa tâm linh núi chùa Bái Đính là tên một quần thể chùa nằm trên núi Bái Đính ở xã Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình. Quần thể chùa này gồm một khu chùa cổ và một khu chùa mới dự kiến xây dựng […]